Przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych i Socjologicznych PAN

Przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych i Socjologicznych PAN

List od Stefana Żółkiewskiego z 12.02.1966