publikacja doktoratu

publikacja doktoratu

List do Kazimierza Twardowskiego z 25.08.1921