relacja fenomenu estetyki do badań historycznych słowem

relacja fenomenu estetyki do badań historycznych słowem

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd