Rozwój myśli technicznej i nauk ścisłych w naszych dziejach

Rozwój myśli technicznej i nauk ścisłych w naszych dziejach

List od Stefana Żółkiewskiego z b.d.