śmierć syna

śmierć syna

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 14.04.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 05.05.1949