Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem

Spór o istnienie świata między realizmem a idealizmem

Spis prac z 04.11.1952