Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych

Stanowisko teorii poznania w systemie nauk filozoficznych

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930