stypendia fordowskie

stypendia fordowskie

List do Władysława Tatarkiewicza z 13.07. 1967