stypendium

stypendium

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965

List od Adama Schaffa z 14.05.1963

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.10.1920

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.12.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927