stypendium

stypendium

List od Felixa Kaufmanna z 27.04.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 07.02.1962

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.09.1926

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961

List od Ireny Sławińskiej z 31.10.bd

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.12.1926

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967