sympozjum

sympozjum

List od Henryka Mehlberga z 15.02.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966