szkolnictwo średnie

szkolnictwo średnie

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.04.1925

Wniosek o urlop z 29.03.1927