teoria intelektu

teoria intelektu

Uchwała habilitacyjna z 12.02.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959