treść pojęcia

treść pojęcia

List od Władysława Witwickiego z 25.12.1922