typy Kretschmerowskie

typy Kretschmerowskie

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927