Vom Erkennen

Vom Erkennen

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968