wartoścć dzieła sztuki

wartoścć dzieła sztuki

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961