wizyta w Polsce

wizyta w Polsce

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Jana Patočki z 26.10.1965