wizyta w Pradze

wizyta w Pradze

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Jana Patočki z 03.12.1966