Wróblewska

Wróblewska

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968