wykład w Rabce

wykład w Rabce

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937