Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu

Zagadnienia tkwiące w problemacie idealizmu i realizmu

Spis prac z 04.11.1952

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931