Zagadnienie współwystępowania jakości estetycznie walentnych w dziele sztuki

Zagadnienie współwystępowania jakości estetycznie walentnych w dziele sztuki

List od Ksawerego Piwockiego z 11.11.1964