zdjęcia z Polski

zdjęcia z Polski

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966