zdjęcie pamiątkowe

zdjęcie pamiątkowe

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968