Ze studjów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki

Ze studjów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki

Spis prac z 04.11.1952