1909

1909

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924