1917

1917

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.10.1921