1924

1924

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.11.1924