anaemia

anaemia

Letter to Kazimierz Twardowski written 26.07.1925