and if so

and if so

Letter to Kazimierz Twardowski written 27.01.1923