application to the Ministry

application to the Ministry

Letter to Kazimierz Twardowski written 07.01.1925