article's sharp tone

article's sharp tone

Letter to Kazimierz Twardowski written 22.11.1922