bo jest tam Łukaszewicz???)

bo jest tam Łukaszewicz???)

Letter from Kazimierz Ajdukiewicz written 01.12.1927