Christmas holiday

Christmas holiday

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924