Congress of Society of Higher Education Teachers

Congress of Society of Higher Education Teachers

Letter to Kazimierz Twardowski written 28.03.1922