Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego

Czy i jak można wykazać obiektywność spostrzeżenia zewnętrznego

Application for the appointment as professor written 31.05.1932

Habilitation resolution written 12.02.1925