Czy i jak można wykazać objektywność spostrzeżenia zewnętrznego

Czy i jak można wykazać objektywność spostrzeżenia zewnętrznego

List of works written 04.11.1952