German editorial offices

German editorial offices

Letter to Tadeusz Czeżowski written 12.12.1957