German-Polish feelings

German-Polish feelings

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.05.1933