habilitation files

habilitation files

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924