Helikon? Meliken? (to czasopismo ma dwie nazwy?)

Helikon? Meliken? (to czasopismo ma dwie nazwy?)

Letter from Hans Cornelius written 06.10.1938