infection

infection

Letter to Kazimierz Twardowski written 13.08.1928