Merry Christmas

Merry Christmas

Letter to Kazimierz Twardowski written 19.12.1924