Nové slovanské prace o metodice literárni védy. Sbornik Matice Slovenskej

Nové slovanské prace o metodice literárni védy. Sbornik Matice Slovenskej

List of works written 04.11.1952