O możlwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym

O możlwości i o warunkach jej zachodzenia w świecie realnym

List of works written 04.11.1952