O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki

O różnych rozumieniach prawdziwości w dziele sztuki

List of works written 04.11.1952