Orawka

Orawka

Letter to Kazimierz Twardowski written 11.07.1931