pension "Stalowa Wola"

pension "Stalowa Wola"

Postcard to Kazimierz Twardowski written 06.08.1934