petitio principii in the theory of cognition

petitio principii in the theory of cognition

Letter to Kazimierz Twardowski written 25.08.1921