Philosophia (stowarzyszenie to Philosophia czy Philosophica? różne wersje po pl i ang.)

Philosophia (stowarzyszenie to Philosophia czy Philosophica? różne wersje po pl i ang.)

Letter from Felix Kaufmann written 23.03.1936